Kedvezményezett neve: Szaporca Községi Önkormányzat

Projekt megnevezése: Külterületi utak felújítása és a karbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Szaporcán

Projekt azonosítószáma: 1826680896

A pályázati felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 107 053 116,- Ft

A finanszírozás típusa: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A támogatás mértéke: 90 %

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.30.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Szaporca külterületén, a 0204, a 0206 és a 0227 hrsz. alatt található, összesen 2915 m hosszú földutak rekonstrukciója valósult meg. Továbbá a projekt keretében beszereztük az utak karbantartásához szükséges erőgépet (1 db TYM T503 ST traktor), valamint munkaeszközöket (1 db STARK KDL 160 rézsű szárzúzó, 1 db FOXI 2,25 árokásó).

A beruházás során 3 m forgalmi sáv szélességű zúzottkő burkolat, és mindkét oldalon 0,5 m széles föld padka került kialakításra. A kivitelezési munkák során az út nyomvonalában a termőföld réteget a talajvédelmi terv szerint eltávolíttattuk, a földmunkák (töltés, bevágás) elvégzését követően a talajt a szükséges Trg. 95% tömörségi fokra tömörítettük. Az így kapott alapra 15 cm vastagságban speciális stabilizált zúzottkő burkolat került és 25 cm vastag zúzottkő réteget helyeztünk el. A fejlesztés keretében az út egyik oldalán szikkasztó árkot alakítottunk ki. Az árok minimális mélysége 50 cm, fenékszélessége 40 cm, össztérfogata 875 m3.

A fejlesztés elsődleges célja volt, hogy a lakosok és gazdasági célú vállalkozások számára az ingatlanjaiknak, földjeiknek és telephelyeiknek megközelítését biztosítani tudjuk. A külterületi útszakasz felújításával, szilárd burkolattal való ellátásával illetve a külterületi utak karbantartásához szükséges gépbeszerzések megvalósításával hozzájárultunk a fenti célok eléréséhez.

A projekt befejezési dátuma: 2020.07.02.