Szaporcáról

A település a Szaporca folyóról kapta a nevét,a folyónév 1177 körül tűnik fel az írott forrásokban,Supurkan névalakban.

A levéltárban fellelhető dokumentumokban először 1251-ben említik a települést Villa Zaporcha néven,Siklós várához tartozóként.

A Keán nemzettségnek birtoka volt,akik királyi adományban kapták.1650 körül Zrínyi birtok,1687 után a siklósi uradalomhoz tartozott.

Reformárus vallású magyar lakosai az 1700-as évek táján telepedtek le itt.

Az első szaporcai református templom zsupptetős talpasház jellegű volt,ez az épület az 1870-es évekre tönkrement.

A mai református templom 1883-ban épült.