A kedvezményezett neve: Szaporca Községi Önkormányzat
A projekt címe: Egyedi Szennyvíztisztítás kialakítása Szaporca településen
A projekt azonosító száma: 3289611503
Kódszám: VP-6-7.2.1.2-16
A támogatás összege: 140 036 976 Ft
A támogatás intenzitása: 90%
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.06.30.

A PROJEKT TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE

A projekt keretében megvalósuló 68 db egyedi szennyvízkezelő kisberendezés
telepítésének és kiépítésének köszönhetően, Szaporca községben a korábban
összegyűjtött és kezelés nélküli szennyvizet, szennyvíz szippantó gépjárművel
történt az elszállítás.
Jelen projekt keretében a keletkező szennyvizek az alábbi módon kerülnek
gyűjtésre, tisztításra:
A nyers szennyvíz először az előkezelő modulba jut. Az előkezelő feladata a nyers
szennyvízben lévő durva szennyeződések leválasztása. Az előkezelő modulban a
szennyvizek lebegő anyagai mintegy 90%-os hatásfokkal ülepednek ki, és a
műtárgyon belül a kiülepedő iszap hidegrothasztása és stabilizálása is
végbemegy. Az előkezelő tartályban összegyűlt szennyvíziszap 180 napos
tartózkodási idő után közvetlen mezőgazdasági elhelyezésre is alkalmas, vagy
komposztálható, és mint komposzttrágya hasznosítható. Az előkezelő modul
egyterű, belső kialakítása olyan, hogy a karbantartás és az ellenőrzés könnyen
megoldható legyen. Az előkezelő modul méretezése és kialakítása úgy történt,
hogy kiegyenlítse a lökésszerű terheléseket, akár egy 300 literes fürdőkád
ürítéséhez is alkalmas. A modul anyaga öregedésálló, UV stabil strukturált
polietilén.
Biológiai reaktor:
Az ülepített és előkezelt szennyvíz az előkezelő modulból a biológiai reaktorba
folyik. A biológiai reaktorban egy elosztó vezeték speciális kialakítású furatain
keresztül biztosítja a biológiai reaktorban lévő biológiai tisztító modulok
egyenletes szennyvízellátását. A szennyvízzel teli, felfelé nyitott kamrákból a
szennyvíz a kamra alján, illetve a kamra oldalán átszivárog, a levegővel teli alul
nyitott kamrákba. A szennyvíz tisztítását a kamrák alját és oldalát képező

speciális biotextílián, illetve a speciális töltőanyagban kialakult biológiai
hártyában (biofilm) található baktériumok végzik. A tisztított szennyvíz a
berendezés alján lévő kivezető csövön távozik a szikkasztómezőre. A tisztítási
folyamat az un. csepegtetőtestes szennyvíztisztítási technológián alapszik,
melynek a lényege, hogy a csepegtetőtestre kerülő szennyvíz egy része gyorsan
mozog a makropórusokban, azonban a szennyvíz legnagyobb része a maradék a
biológiai hártya felszínén lassan halad illetve csepeg lefelé. A BOl5 eltávolítás a
gyors mozgású szennyvízből bioszorpció és koaguláció révén a lassú mozgású
szennyvízhányadból pedig az oldott komponensek fokozatos lebontása révén a
biológiai hártyában jön létre. A csepegtetőtest porózus, nagy felületű anyagon
megtelepülő biológiai hártya, a biofilm segítségével bontja le jó hatásfokkal
ülepített szennyvíz lebegő, továbbá kolloidális és oldott szennyeződéseit. A
szennyvíz oldott szennyezőanyagai és az oldott oxigén a biológiai hártyában az
asszimiláló mikroorganizmusok környezetébe diffundál. A reaktor működésének
fontos része a megfelelő szellőzés kialakítása, annak érdekében, hogy a
biofilmen lévő baktériumok kellő levegőhöz (oxigénhez) jussanak, ezért az
elosztó vezeték végére levegőztető fej kerül.
Szellőző rendszer:
A működés fontos része, a megfelelő szellőzés kialakítása, annak érdekében,
hogy a biofilmen lévő baktériumok kellő levegőhöz (oxigénhez) jussanak, ezért az
elosztó vezeték végére levegőztető fejet helyezünk el. A berendezés megfelelő
mennyiségű friss levegő (oxigén) ellátásáról szellőző cső gondoskodik, amelyek a
tisztítópárnák alján futó drén vezetékhez kapcsolódnak. A levegőztető fejek a
földfelszíntől min. 50 cm-re kell, hogy kiálljanak.

A talajba kerülő anyagok talajvíz figyelő kút létesítésével folyamatos ellenőrzés
alá kerül.

A beruházás mind a helyi lakosság életszínvonalára, mind a környezetre pozitív
hatással lesz.