Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029

Kedvezményezett: Szaporca Községi Önkormányzat

Projekt elnevezése: Szaporca belterületi vízrendezése

Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 99 252 118 Ft

Támogatás intenzitása:100%

A program megvalósításának tervezett kezdete: 2021.10.01.

A program fizikai befejezése: 2023.07.31.

A projekt átfogó célja Szaporca település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása. A biztonságos vízelvezetés érdekében Szaporca belterületén szükséges beavatkozások: mederesés és mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója, átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése, meglévő szikkasztó árkok rekonstrukciója.

A projekt megvalósításának szakaszai:

1. szakasz: Kossuth utca ÉNY-i oldalán önkormányzati területen szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése

2. szakasz: Kossuth utca DK-i oldalán önkormányzati területen szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése

3. szakasz: Dózsa György utca K-i oldalán szikkasztóárok és bejárók átépítése

4. szakasz: Dózsa György utca NY-i oldalán szikkasztóárok és bejárók átépítése

5. szakasz: Dózsa György utca K-i oldalán burkolt árokszakasz terméskő burkolatának jó karba helyezése, hordalékfogó felújításával.